Megtaláltam, bevonzottam azt az anyagot,amitől még álmomban is fejlődök. Vagyis ami a hétköznapi...

Belépés

Kosár

A kosár üres.

0 tétel 0Ft

Címlap

Általános Szerződési Feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF

 

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

 

1.1 A Vállalkozó adatai

Név: Biosimplex Kft.

Cím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 48. 1/5

Adóigazgatási azonosítószám: 24087553-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-024618

 

1.2 A Fogyasztó

Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 A Fuvarozó

A Vállalkozó által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:

Név: trans-o-flex HUNGARY Kft. 

Cím: 1239 Budapest, Európa u. 12.

www.tof.hu

 

 

 

 

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Vállalkozó jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Vállalkozó és a Fogyasztó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Vállalkozó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Fogyasztó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Vállalkozó webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

 

 

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Fogyasztó által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Fogyasztó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

2.2 Az ÁSZF hatálya

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Vállalkozó a webáruház szolgáltatást biztosítja.

 

3. A webáruházról történő vásárlás

Minden egyes termék, amely a jelen áruházban megtalálható, kizárólag 18 éven felüliek részére ajánlott! Minden termék gyermekek elől gondosan elzárva tartandó! 

A megrendelések leadása az internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.biosimplex.hu webcímen. A termékek saját oldalán a „kosárba" funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a kosárba betenni. A megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. A későbbi vásárlás megkönnyítése érdekében és a különböző kedvezmények igénybevételéhez regisztrálni kell.

A honlapon megjelenő termékek ára tartalmazza az általános forgalmi adót.

 

 

4. A webáruház szerződés létrejötte és módosítása

 

4.1. Regisztráció

A főoldalon megtalálható Felhasználó létrehozása menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Vállalkozót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4.2 Általános jellemzők

Szerződés a Vállalkozó internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a Vállalkozó elektronikus adatbázisban tárol és amely a későbbiekben visszakereshető. A Szerződés nyelve magyar. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Fogyasztó a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2 § szerinti írásos tájékoztatót a Vállalkozó a megrendelt termékekkel szállítja.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. Ha a megrendelését véletlenül vagy tévedésből adta le a Fogyasztó, vagy a megrendelés véglegesítése után vett észre bármilyen hibát, de a postázás még nem történt meg, a rendelést a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon ingyenesen lemondhatja.

A Fogyasztó a megrendelése elküldésével szerződést köt velünk, amiben kötelezi magát a megrendelt termék(ek) átvételére. A Vállalkozót is ez a szerződés kötelezi a megrendelés teljesítésére.

 

4.4 Fizetési feltételek

Fogyasztó a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a Fuvarozónál utánvét formában, személyes átvétel esetén személyesen az áruk átvételénél készpénzben teljesíti a Vállalkozó felé. A Fuvarozó a készpénz átvételéről számlát ad. A Vállalkozó részteljesítést nem vállal, a Fuvarozó részteljesítést nem fogadhat el.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5 Személyes átvétel, szállítási módok.

Futárszolgálatos szállítás utánvéttel vagy személyes átvétel útján történhet. A kívánt átvételi módot a megrendeléskor jelzi a Fogyasztó.

A rendeléseket maximum 5 munkanapon belül tudja, Magyarország területén belül cégünk teljesíteni. Amennyiben a termék nincs raktáron, sérült illetve a Vállalkozó a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni.

Az összeget a Fogyasztó az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék/ek ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától függően.

A Fuvarozó tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

 

4.6 Sikertelen kézbesítés

A házhoz szállítás kizárólag munkanapokon 9-17 óra közötti intervallumban történik, pontos időmegjelölés nélkül.

Általános kiszállítási határidőnél a Fuvarozó cég kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását.

Amennyiben a rendelés átvételét a Megrendelő megtagadja, a Biosimplex Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

 

 

5. A Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A Fogyasztónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Vállalkozó részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Fogyasztót terhelik. Csomag visszaküldés csak a cég székhelyére lehetséges: 3529 Miskolc, Derkovits u 48. 1/5. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Vállalkozó fényképet készíthet. A visszaküldött vagy leadott áru sértetlenségét (termék sértetlensége, eredeti csomagolás) munkatársunk ellenőrzi és videokamerára rögzíti a későbbi félreértések elkerülése végett. Amennyiben az áru a fenti feltételeknek megfelel, ellenértékét legkésőbb az áru visszaérkezését követő 30 munkanapon belül átutaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra vagy postai úton visszafizetjük. Ha Ön a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a Webshop ügyfélszolgálatnak, akkor nem áll módunkban visszavenni.

Amennyiben a termékről felbontás után a kézbesítő jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a terméket ingyenesen kicseréljük. Ebben az esetben a sérülést a kézbesítő által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

5.1 Elállás joga

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Vállalkozó azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A Vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Fogyasztó részére.

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Vállalkozó a következő adatokat rögzíti a Fogyasztókról:

A Fogyasztó azonosításához szükséges adatokat:

* Név

* Szállítási cím

* Számlázási cím

* Elektronikus levelezési cím

* Elérhetőségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

* Egyéb közlendő

* Számlázási cégnév

 

Hírlevél előfizetők esetében:

* E-mail cím

* Név

 

A Fogyasztó, ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Biosimplex Kft. személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen.

A Vállalkozó a Fogyasztó adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vállalkozó az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Fogyasztó kifejezetten hozzá járul ahhoz, hogy a személyes adatait rögzítsék és azokat a jogügylet teljesítése és azonosítása érdekében korlátozás-mentesen tárolják, és e célból felhasználják.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Vállalkozó a következő adatokat bocsátja a Fuvarozó cég, illetve a Fuvarozó megbízottja rendelkezésére:

* Megrendelő neve

* A teljes Szállítási cím

* Egyéb közlendő (Megjegyzés a rendeléshez)

* A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

* Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

A Fuvarozó, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

 

 

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Fogyasztó a Saját adatok menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. Fogyasztó adatainak törlését az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.

 

 

7. Egyebek

7.1. Biztonság

Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

7.2. Felelősség kizárása

Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

7.3 Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül, azonban a link elhelyezése nem tüntetheti fel a Vállalkozót olyan színben, ami bármely oknál fogva hátrányos lehet rá nézve, illetve a link nem helyezhető el olyan környezetben, ahol a Vállalkozó honlapjának tartalma miatt annak elhelyezése jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe ütközne, illetve a mindenkori társadalmi felfogással ellentétbe állna.

Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

 

7.5. Jogviták

Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

7.6. Panasztétel, ügyfélszolgálat

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni. Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

Panaszukkal élhetnek telefonon, ügyfélszolgálatunkon.

 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36203738986